ЛИЦЕ И НАЛИЧИЈЕ ИСТОРИЈЕ
ЛЕТЊИ СЕМИНАР ИСТОРИЈЕ (I) ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ
 Истраживачка станица Петница, 23. јула – 04. августа 2005. године


<<<назад
Програм рада:

СУБОТА 23.07.2005.
13.30 – уводни састанак (Александар Рафаиловић)
14.00 – ручак
16.00 – Путеви развоја православне црквене музике у средњем
веку (Даница Петровић)
20.00 – вечера
21.00 – подела тема за самосталан рад у ИСП
23.00 – слободно време

НЕДЕЉА 24.07.2005.
09.00 – доручак
10.00 – Савет Европе и настава историје ХХ века (Дражен
Беговић)
13.00 – рад на добијеним задацима
14.00 – ручак
18.00 – анализа семинарских радова (Александар Рафаиловић)
20.00 – вечера
21.00 – Оријент експрес (Владимир Ивановић)
23.00 – слободно време

ПОНЕДЕЉАК 25.07.2005.
09.00 – доручак
10.00 – Уџбеници као огледало времена. Слика „другог“ и
стереотипи (Владимир Ивановић)
11.00 – Слика Немаца у уџбеницима Србије, групни рад на
уџбеничким материјалима (Владимир Ивановић)
14.00 – ручак
18.00 – Слика Немаца у уџбеницима Србије, групни рад на
уџбеничким материјалима, наставак (Владимир Ивановић)
20.00 – вечера
21.00 – презентација резултата радионице (Владимир Ивановић)
23.00 – завршна разматрања и евалуација радионице (Владимир
Ивановић)


УТОРАК 26.07.2005.
09.00 – доручак
10.00 – рад на добијеним задацима
12.00 – Критика историјских извора: валидност и кредибилитет
информација са Интернета (Александра Фостиков)
14.00 – ручак
16.00 – презентација резултата I и подела нових тема за
самосталан рад (Александар Рафаиловић)
18.00 – SEARCH (ТРАЖИМ): историјска чињеница којој верујем,
радионица (Александра Фостиков)
20.00 – вечера
20.30 – рад на добијеним задацима
22.00 – SEARCH (ТРАЖИМ): историјска чињеница којој верујем,
радионица (Александра Фостиков)

СРЕДА 27.07.2005.
09.00 – доручак
10.00 – рад на добијеним задацима у библиотеци
14.00 – ручак
18.00 – SEARCH (ТРАЖИМ): историјска чињеница којој верујем,
радионица (Александра Фостиков)
20.00 – вечера
22.00 – SEARCH (ТРАЖИМ): историјска чињеница којој верујем,
радионица (Александра Фостиков)

ЧЕТВРТАК 28.07.2005.
09.00 – доручак
10.00 – рад на добијеним задацима у библиотеци
12.00 – оцењивање приказа полазника (Александар Рафаиловић)
14.00 – ручак
17.00 – Култура кукуруза у антици, веровали или не, завршна
разматрања (Александра Фостиков)
20.00 – вечера

ПЕТАК 29.07.2005.
08.45 – радни договор
09.00 – доручак
10.00 – рад на добијеним задацима
23.00 – пројекција филма “Der untergang”

СУБОТА 30.07.2005.
09.00 – доручак
10.00 – рад на добијеним задацима у библиотеци
14.00 – ручак
17.00 – презентација резултата II и подела нових тема за
самосталан рад (Александар Рафаиловић)
20.00 – вечера
21.00 – разговор са Душаном Михајловићем
23.00 – пројекција документарног филма “Fog of war”


НЕДЕЉА 31.07.2005.
09.00 – доручак
10.00 – Социолошка типологија верских заједница (Драгоиљуб Б.
Ђорђевић)
12.00 – Историјска социологија – мост у сарадњи између историје
и социологије (Драган Тодоровић)
14.00 – ручак
16.00 – рад на добијеним задацима у библиотеци
20.00 – вечера
21.00 – рад на добијеним задацима
23.00 – слободно време

ПОНЕДЕЉАК 01.08.2005.
09.00 – доручак
10.00 – Унакрсни погледи: жене у борби за ново место у друштву,
симулација истраживања (Оливера Марковић, Маша
Павловић)
14.00 – ручак
16.00 – анализа семинарских радова (Алексндар Рафаиловић, Оливера
Марковић, Маша Павловић)
18.00 – Унакрсни погледи: жене у борби за ново место у друштву,
симулација истраживања, наставак (Оливера Марковић,
Маша Павловић)
20.00 – вечера

УТОРАК 02.08.2005.
09.00 – доручак
10.00 – Унакрсни погледи: образовањем до самосвести,
симулација истраживања (Оливера Марковић, Маша
Павловић)
14.00 – ручак
16.00 – Повлачење из Области Газе: основе, проблеми, домети,
радионица са резолуцијама СБ УН (Синиша Стефановић)
20.00 – вечера

СРЕДА 03.08.2005.
09.00 – доручак
10.00 – Унакрсни погледи: домаћице у кући, даме на улици,
симулација истраживања (Оливера Марковић, Маша
Павловић)
12.00 – презентација резултата III (Александар Рафаиловић)
14.00 – ручак
15.30 – Краљица игара у Краљевини Југославији (Перо Јелић)
20.00 – вечера
21.00 – полазници о семинару
23.00 – дружење

ЧЕТВРТАК 04.08.2005.
08.30 – доручак
09.30 – одлазак из станице

Руководилац семинара: Александар Рафаиловић (апсолвент историје)
сарадници – предавачи на семинару: др Даница Петровић (Музиколошки институт САНУ, Београд), др Драгољуб Б. Ђорђевић, (Машински факултет, Ниш), Драган Тодоровић (Филозофски факултет, Ниш), Александра Фостиков (Историјски институт, Београд), Синиша Стефановић (Завод за проучавање културног развитка, Београд), Владимир Ивановић (Институт за Савремену историју, Београд), Дражен Беговић(постдипломац, Филозофски факултет, Београд) Перо Јелић (РТВ Студио Б, Београд)
млађи сарадници на семинару Оливера Марковић (студент 3.године историје, Лазаревац), Маша Павловић (студент 2. године психологије, Београд)