ПУТЕВИ ПРОШЛОСТИ
ЗИМСКИ СЕМИНАР ИСТОРИЈЕ (I) ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ


<<<назад
Програм рада:

07.03.2004.
Шта је историја за мене? (Александар Рафаиловић)

08.03.2004.
Филм као историјски извор (Александар Рафаиловић)
Архив Југославије. Чувар колективног сећања југословенске државе (Саша Илић)
Пропагирање штедње струје 1949. – 1950.године (Саша Илић)
Париз и Праг – компаративна анализа француске и чехословачке кризе кроз југословенску штампу (Дражен Беговић)

09.03.2004.
Пројекција и анализа играног филма Матриx (Александар Рафаиловић)
Да ли је постојао викенд у средњем веку? (Станоје Бојанин)
Слова за читање градова (Јасмина Ђокић)
Литература и њено навођење (Срађан Милошевић, Душан Марковић)

10.03.2004.
Пројекција и анализа играног филма Коцка (Душан Марковић)
Исток и Запад у југословенској карикатури 1948. – 1952.године (Ивана Добривојевић)
Анализа упитника (Александар Рафаиловић)
Подела тема за самостално истраживање (Александар Рафаиловић)

11.03.2004.
Пројекција и анализа играног филма Борилачки клуб (Александар Рафаиловић)
Држава Израел – оснивање и ратови (Синиша Стефановић)
''Десант и његова деца'' радионица са писаним историјским изворима (Горан Милорадовић)

12.03.2004.
Самостална, писана анализа играног филма Саша
Блоковска подела света и југословенски медији 1945. – 1955.године (Александар Милетић)
Застава кроз историју (Иван Сарајчић)
Евалуација семинара (Александар Рафаиловић)


Руководилац семинара:
Александар Рафаиловић, апсолвент историје, Крагујевац

Стручни сарадници на семинару:
мр Станоје Бојанин, Историјски институт САНУ, БГ;
мр Горан Милорадовић, Институт за савремену историју, БГ;
Ивана Добривојевић, Институт за савремену историју, БГ;
Синиша Стефановић, Завод за проучавање културног развитка, БГ;
Саша Илић, Архив СЦГ,БГ;
Јасмина Ђокић, Саобраћајни факултет, БГ;
Дражен Беговић, О.Ш. Свети Сава, Ниш
Александар Милетић, Грађевинско-техничка школа, БГ;
Иван Сарајчић, AbsolutOK.net

Асистенти и млађи сарадници на семинару:
Срђан Милошевић, Мрчајевци, студент ИИИ године историје, Филозофски факултет, БГ;
Душан Марковић, Земун, студент ИИ године историје, Филозофски факултет, БГ;
Оливера Марковић, Лазаревац, студент ИИ године историје, Филозофски факултет, БГ;
Јелена Петаковић, Ужице, студент И године историје, Филозофски факултет, БГ